วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

 แสงซินโครตรอนวิเคราะห์จุดอ่อนไวรัสโคโรน

          จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสดังกล่าวที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นยารักษาโรค

 นักวิจัยชาวออสซี่ ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อใช้ในการออกแบบยาที่มีประสิทธิภาพยับยั้งไวรัสก่อโรคโควิด-19 งานวิจัยดังกล่าวนำโดย Dr. Dene R. Littler จากมหาวิทยาลัยโมนาชและคณะ ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนประเทศออสเตรเลีย (ANSTO) หาโครงสร้างของโปรตีน Non-Structural protein 9 หรือ Nsp9 โดยทีมวิจัยมุ่งเน้นไปที่โปรตีนนี้ เนื่องจากมีตำแหน่งจับกับ RNA ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเรียกตำแหน่งดังกล่าวว่า “ตำแหน่งอนุรักษ์ของวิวัฒนาการ” จึงมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการกลายพันธุ์และดื้อยา

          คณะวิจัยได้สังเคราะห์โปรตีน Nsp9 จากนั้นโคลนนิ่งโปรตีนนี้โดยใช้แบคทีเรียช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีน และแยกบริสุทธิ์ออกมาจนกระทั่งสามารถตกผลึกโปรตีนได้ แล้วใช้เทคนิค Macromolecular Crystallography จากแสงซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนดังกล่าว ข้อมูลที่ได้เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจการทำงานของโปรตีน Nsp9 เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนายาที่มีขีดความสามารถในการยับยั้งการติดเชื้อและการแพร่พันธุ์ในเซลล์ของมนุษย์ได้ โดยข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อเพื่อนำไปพัฒนายาต้านไวรัสต่อไป

 

Picture09042021

 

ดร.สุกัญญา ไชยป่ายาง   เรียบเรียง

อ้างอิง : https://www.ansto.gov.au/news/aiding-global-research-effort-on-covid-19 and Dene R. Littler, Benjamin S. Gully, Rhys N. Colson,1 and Jamie Rossjohn. Crystal Structure of the SARS-CoV-2 Non-structural Protein 9, Nsp9. iScience 23, 101258.

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top