วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 

 

          นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน ร่วมมือกับพยาธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านปอดแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮันโนเวอร์ (Medical University of Hannover) ได้พัฒนาเทคนิคสร้างภาพสามมิติความละเอียดสูงสำหรับภาพเนื้อเยื่อปอดที่ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ชนิดรุนแรง ด้วยการใช้ลำแสงเอกซเรย์จากแสงซินโครตรอนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน PETRA-III ของสถาบันเดซี่ (DESY) ซึ่งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในถุงลมปอด (Alveoli) และหลอดเลือดในปอดอันเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ผลการวิจัยได้ตีพิมพ์ลงวารสาร eLife 

 

          ในเคสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรง คณะนักวิจัยสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดภายในหลอดเลือด, แผลอักเสบ, เลือดจับตัวเป็นก้อน และเนื้อเยื่อบางลง ซึ่งเนื้อเยื้อนี้เกิดจากการสะสมของโปรตีนและเซลล์ที่ตายแล้วฝังตัวในผนังถุงลมในปอด ทำให้การแลกเปลี่ยนของแก๊สภายในปอดลำบากขึ้น  จากผลการเก็บภาพสามมิติ ทำให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงภายในปอดอย่างเห็นได้ชัดเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องตัดหรือขูดเนื้อเยื่อจากปอดจากวิธีดั้งเดิมของพยาธิวิทยา  ซึ่งกระบวนการนี้เหมาะสมกับการวิจัยติดตามการไหลเวียนของเลือดในเชิงสามมิติ หรือระบุตำแหน่งของเซลล์จากภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในบริเวณเกิดการอักเสบ รวมทั้งวัดความหนาของผนังถุงลมในปอด  ด้วยเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ ข้อมูลภาพที่เก็บได้สามารถใช้ติดตามการแลกเปลี่ยนของแก๊สภายในปอด 

 

 

          Tim Salditt จากสถาบันวิจัยฟิสิกส์แสงเอกซเรย์แห่งมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน ผู้นำการวิจัย ระบุว่า การใช้เทคนิคถ่ายภาพสามมิติด้วยแสงเอกซเรย์ (Zoom Tomography)  จะนำชิ้นเนื้อเยื่อขนาดใหญ่จากปอดเคลือบด้วยขี้ผึ้ง มาสแกนด้วยแสงซินโครตรอนเพื่อระบุตำแหน่งที่สนใจในบริเวณเกิดอาการอักเสบ, หลอดเลือด หรือ หลอดลมในปอด  เทคนิคการนำแสงเอกซเรย์ทะลุผ่านเข้าในเนื้อเยื่อช่วยให้นักวิจัยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเนื้อเยื่อและภาพรวมระบบการทำงานของอวัยวะ อย่างเช่นภาพแผนผังหลอดเลือดแดงจนถึงหลอดเลือดเล็กที่สุด

 

          ทีมนักวิจัยมองการณ์ไกลว่า เทคนิคแสงเอกซเรย์นี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของงานด้านเนื้อเยื่อวิทยาและพยาธิวิทยา ซึ่งการศึกษาด้านนี้ย้อนกลับไปยุคศตวรรษที่ 19 กล้องจุลทรรศน์เพิ่งนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเชื้อโรคต่างๆ  แม้กระทั่งปัจจุบันนักพยาธิวิทยายังคงใช้วิธีดั้งเดิมในการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ เช่น เตรียมสารเคมีเฉพาะ ตัดชิ้นเนื้อเยื่อบาง ย้อมสี และส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์  อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ไม่เหมาะสมกับงานวิจัย หากต้องการภาพสามมิติของชิ้นตัวอย่างขนาดใหญ่ อาศัยการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง 

 

          เทคนิคการถ่ายภาพสามมิติเป็นที่รู้จักกันดีจากการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ (medical computerized tomography - CT) อย่างไรก็ตามความละเอียดและคอนทราสต์ของเทคนิคเดิมไม่เหมาะสมสำหรับตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อในระดับเซลล์หรือเล็กกว่าเซลล์  ดังนั้นทีมวิจัยจึงใช้เทคนิคเฟสคอนทราสต์ หรือความต่างของเฟส (phase contrast) ที่อาศัยความเร็วในแผ่กระจายที่ต่างกันของรังสีเอกซเรย์ภายในเนื้อเยื่อ เกิดรูปแบบความเข้มต่างกันบนหัววัดรับภาพรังสี

 

          Salditt และทีมวิจัยได้พัฒนากระจกเฉพาะและโปรแกรมชุดคำสั่งเฉพาะในการประมวลภาพจากรูปแบ บความเข้มเหล่านี้ กระบวนการใหม่นี้ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาเนื้อเยื่อปอดที่ถูกเชื้อก่อโรคโควิด-19 ทำลาย  ทีมเกิททิงเงินสามารถเก็บภาพเนื้อเยื่อปอดในขนาดและความละเอียดตามที่ต้องการ ในระดับที่เล็กกว่าจุลทรรศน์แสงทั่วไป ทำให้ทางทีมวิจัยอาศัยรังสีเอกซเรย์ความเข้มสูงจากแสงซินโครตอนของสถานีทดลอง P10 แห่งสถาบันวิจัย PETRA III

 

          จากสร้างกล้องจุลทรรศน์ทันสมัย 150 ปีก่อน มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากการร่วมมือระหว่างนักฟิสิกส์และนักวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งทีมร่วมมือจากหลายสาขาวิจัยนี้คาดหวังว่าวิธีใหม่ที่ค้นพบนี้สามารถช่วยพัฒนากระบวนการรักษาดีขึ้น การพัฒนายา และการป้องกันความเสืยหายภายในปอดอันจากโรคโควิด-19 รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูหลังการป่วย  

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย ดร.จักรี์รดา อัตตรัถยา

ที่มา: https://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1894 

 

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top