วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

 

          นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชีวคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนแห่งเบิร์คเลย์และสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกาค้นพบตัวยับยั้งที่เป็นกุญแจสำคัญในการจับคู่กับตำแหน่งของโปรตีน macro domain ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจำลองตัวเองและการเพิ่มจำนวนภายในร่างกายของมนุษย์ของไวรัสโคโรนาก่อโรคโควิด-19  

 

          Assoc.Prof. James Fraser หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่าการทำงานของโปรตีน macro domain ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับโปรตีนตัวอื่นของไวรัส อาทิ โปรตีเอส (protease) หรือโปรตีนสไปก์ (spike protein) ที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาอยู่เช่นกัน การหาตัวเลือกที่เหมาะสมในการสร้างยาที่สามารถยับยั้งความสามารถของไวรัสในการจำลองตัวเองและเพิ่มจำนวนในร่างกายมนุษย์จึงมีความสำคัญมาก

 

          ขณะนี้ทางทีมวิจัยใช้เทคนิค  X-Chem screening  ในการค้นหาโมเลกุลขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกุญแจตัวยับยั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนายาต้านไวรัส โดยในขณะนี้ทีมวิจัยกำลังเตรียมตีพิมพ์รายงานลงวารสารวิชาการ และได้เผยแพร่  โครงสร้างภาพสามมิติของโปรตีน macro domain ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทางออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลต้นแบบในการพัฒนายาต้านเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทางสถาบันแสงซินโครตรอนไดมอนด์แห่งประเทศอังกฤษ (Diamond Light Source) ได้อาศัยโครงสร้างสามมิตินี้ในการหาโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถหยุดยั้งการทำงาน (ข้อมูลเลี้ยวเบนของโครงสร้างโปรตีนจับคู่กับโมเลกุลขนาดเล็ก)

 

msedge 7aTSXD6Wfd

 

          ในขณะเดียวกันทีมวิจัยของ Prof. Alan Ashworth ผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ได้กำลังศึกษาโครงสร้างทางชีววิทยาของเชื้อไวรัสโคโรนา และเปิดเผยว่าเอนไซม์ PARPs (Poly ADP-ribose polymerase) มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมดีเอ็นเอของมนุษย์และเป็นเป้าหมายของการพัฒนายาในการยับยั้งมะเร็ง  เนื่องจากเอนไซม์ชนิดนี้ทำหน้าที่ติดฉลากโมเลกุล ADP-ribose ให้กับโปรตีนภายในเซลล์มะเร็งหรือไวรัส ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถเข้าทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ หากแต่เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 มีโปรตีน macro domain ที่ถูกวิวัฒนาการให้เพิ่มความสามารถในการถอนฉลาก ADP-ribose ได้ด้วยตัวเอง ทีมวิจัยจึงพัฒนายาเพื่อหยุดการถอนฉลาก ADP-ribose เพื่อให้ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ทีมวิจัยของ Fraser ศึกษาโครงสร้างโปรตีน macro domain เพื่อค้นหาโมเลกุลขนาดเล็กที่มีรูปทรงพอดีที่จะจับคู่กับบริเวณเกิดปฏิกิริยาของโปรตีนตัวนั้น เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนายาต้านไวรัสซึ่งสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสด้วยการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ PARPs   

 

          การหาโครงสร้างผลึกของโปรตีนด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray crystallography) เป็นเทคนิคสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบนี้ โดยนักวิจัยจะตกผลึกโปรตีน macro domain แล้วนำไปวิเคราะห์โดยใช้รังสีเอกซ์ที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันแสงซินโครตรอนในเบิร์คเลย์ (ALS) และสถาบันแสงซินโครตรอนแห่งสแตนฟอร์ด (SLAC) เพื่อเก็บข้อมูลภาพการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของโปรตีนนั้น จากนั้นนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพโครงสร้างสามมิติของโปรตีน macro domain ในระดับอะตอมขนาด 1 อังสตรอม (เทียบเท่ากับหนึ่งในล้านของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์)  

 

          ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยยังใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการค้นหาโมเลกุลจากคลังข้อมูลโมเลกุลขนาดเล็กทั่วโลกแล้วนำมาทดสอบจับคู่กับโครงสร้างสามมิติของโปรตีน macro domain ที่สร้างขึ้นและค้นพบโมเลกุลขนาดเล็กจำนวน 13 หน่วยที่สามารถเข้าจับกับโปรตีน macro domain ได้ โดยในกลุ่มนี้มีโมเลกุลขนาดเล็กถึง 4 หน่วยที่เข้าจับคู่กับตำแหน่งการเกิดปฏิกิริยาของโปรตีนนี้ได้อย่างพอดี ทำให้โมเลกุลเล็กกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้สูงในการนำพัฒนายาต้านไวรัสก่อโรคโควิด-19 ต่อไป

 

  

ผู้เรียบเรียง : ดร.จักรี์รดา  อัตตรัถยา

ที่มา : https://www.ucsf.edu/news/2020/07/418056/building-blocks-covid-19-antiviral-drugs-identified-rapid-study   

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top