วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

 PyCovid FR00edited

 

          ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เริ่มใช้กฎหมายการบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะแบบปิดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีสิทธิถูกปรับถึง 135 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) ทั้งนี้เป็นมาตรการควบคุมไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกเป็นครั้งที่สอง (2) หลังจากสัญญาณการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (SAR CoV-2)  ปรากฏขึ้น ทั้งที่แต่เดิมในช่วงต้นของการแพร่ระบาดนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการสวมหน้ากากอนามัย และเรียกร้องให้มีการใช้หน้ากากอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น 

PyCovid FR01

 

          เมื่อเราใช้โปรแกรม PyCovid วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในฝรั่งเศส โดยแสดงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้หายป่วย ในภาพที่ 2 พบว่า หลังจากมีรายงานพบการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งแรกในโลก ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (3) ประเทศฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อรายแรกในช่วงกลางเดือนมีนาคม  2563 และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมถึงกว่า 200,000 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง 30,201 คน และมีผู้หายจากโรคโควิดแล้วถึง 82,000 คน (4)

 

PyCovid FR02

 

          เมื่อเราวิเคราะห์กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต่อประชากรต่อระยะเวลาพบว่า กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ และมียอดแหลม (spike) ปรากฏขึ้นเป็นระยะ อันแสดงให้เห็นว่ามีการพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมากเป็นครั้งคราว แต่ทางการก็ยังสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ นอกจากนี้ กราฟยังมีความกว้างไม่มากนักซึ่งบอกถึงลักษณะการระบาดที่ควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อค่อย ๆ ลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังภาพที่ 3 รัฐบาลฝรั่งเศสจึงผ่อนคลายมาตรการล้อกดาวน์ และเมื่อทำล้อกนอร์มัลฟิตติ้ง (Log normal fitting) ของข้อมูลนี้ พบว่าการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นสูงสุดภายใน 77 วัน (Mean) หลังจากการระบาดได้เริ่มต้นขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 4  เราจะเห็นได้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสสามารถควบคุมโรคได้ในช่วงระยะเวลา 50 วัน นับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศครั้งแรก และด้วยสัญญาณฐานคลื่นการระบาดระลอกที่สองที่กำลังเริ่มก่อตัว รัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

 

PyCovid FR03PyCovid FR04

 

          ท่ามกลางการประกาศเตือนชาวฝรั่งเศสให้ระวังคลื่นความร้อนสูงที่กำลังปกคลุมฝรั่งเศสในช่วงหน้าร้อนนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลื่นการระบาดลูกที่สองที่กำลังสร้างฐานจะค่อย ๆ ลดระดับลงและอยู่ในการควบคุมในที่สุด

 

 

บทความโดย ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์

 

แหล่งข้อมูล

(1) https://www.paris.fr/pages/le-port-du-masque-obligatoire-dans-certains-espaces-publics-parisiens-8161

(2) https://www.bbc.com/news/world-europe-53471497

(3) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_world.php

(4) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200809-covid-19-sitrep-202.pdf?sfvrsn=2c7459f6_2

 

 

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top