วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19
      องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า
       เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะสำเร็จและอนุญาตให้ใช้ได้ อาจเป็นสัปดาห์ หรืออีกหลายเดือน แม้ว่าทางผู้ผลิตจะพยายามเพิ่มการผลิตวัคซีน แต่ในช่วงแรกจะขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อทุกคน ในขณะที่การระบาดของโรคยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนที่ทำงานในโรงพยาบาล คนสูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจำตัว ใครควรที่จะได้รับวัคซีนก่อนหรือหลัง
        ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) และ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับจัดสรรวัคซีน และการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตอนนี้ระบุถึงกลุ่มคนที่มีสิทธ์ควรเข้าถึงวัคซีนเป็นลำดับแรก แต่คำแนะนำของ NASEM มีการจัดลำดับความสำคัญว่าใครควรได้วัคซีนก่อนเป็นลำดับขั้น
NASEM เสนอแผนการจัดสรรวัคซีนแก่ผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 5 เฟส คือ
       1. เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และผู้ที่อยู่แนวหน้า (5%)
       2. คนที่มีโรคประจำตัวทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตประชากรหนาแน่น (10%)
       3. พนักงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ (30-35%)
       4. เด็ก ผู้ใหญ่ และพนักงานบริการที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสัมผัส (40-45%)
       5. คนอื่นๆ ที่เหลือ (5-15%)
*เฟสที่ 1 และ 2 อาจทำควบคู่กัน เปอร์เซนต์คือ เปอร์เซนต์ของประชากรในสหรัฐที่จะได้รับวัคซีน ที่มา NASEM
  ในหลายประเทศมีแผนการสำหรับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการจัดการกับไข้หวัดใหญ่มากกว่า โดยทั่วไปให้ความสำคัญกับเด็ก และคนที่ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามสำหรับวัคซีน โควิด-19 ที่ส่วนมากไม่ได้ทดสอบในกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์ และโควิด-19 มีความรุนแรงในเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทาง NASEM จึงแนะนำให้เด็กฉีดวัคซีนในช่วงสุดท้ายของแผน
*************************************************************
ที่มา
ผู้แปล: ดร.รัตนา เจริญวัฒนาเสถียร

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top