วิเคราะห์สถานการณ์

            โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้ง...

          จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม PyCovid ซึ่งได้ประมวลข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 จะเห็นได้จากกราฟที่ 1 (บน...

              ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝ...

More Articles

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์สถานการณ์

 

05

 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างร่วมมือร่วมแรงค้นหาวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและยาต้านไวรัสสำหรับเชื้อโควิด-19 และประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยป้องกันเชื้อ เช่นหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ กล่องป้องกันเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น รวมทั้งออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อลดการระบาดของเชื้อให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

          ในระหว่างการพยายามควบคุมการแพร่ระบาด ให้อัตราการติดเชื้อเป็นเส้นแนวนอน เพื่อรอวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 12-18 เดือนในการพัฒนาซึ่งยังคงช้าเกินไปที่จะใช้ประโยชน์ ณ เวลานี้ได้ ดังนั้นจึงมีการวิจัยคู่ขนานที่สำคัญในการต่อกรกับโควิด-19 คือค้นหายาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด และหนึ่งในวิธีการจะได้มาซึ่งยาต้านไวรัส คือนำเทคนิคผลึกศาสตร์จากสารชีวโมเลกุล (macromolecular crystallography) เข้าช่วย ซึ่งกระบวนการนี้กระทำได้โดยนำเอนไซม์ที่มีส่วนสำคัญในการขยายพันธุ์ของเชื้อโควิด มาทำการตกผลึกด้วยสารละลายช่วยตกผลึก หลังจากนั้นนำขึ้นยิงแสงซินโครตรอนเพื่อให้ได้ภาพสามมิติของเอนไซม์ตัวนั้นๆ เมื่อทราบรูปร่างและตำแหน่งเกิดปฏิกิริยาที่มีลักษณะจำเพาะ (active site) ภายในโครงสร้างสามมิติ จึงสามารถค้นหาสารโมเลกุลเล็กหรืออนุพันธ์ของยาที่อาจมีประสิทธิภาพในการหยุดการทำงานของตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยา ส่งผลกระทบต่อการตายของเชื้อโรคได้ อย่างไรก็ตาม คลังฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารโมเลกุลเล็กมีนับเป็นล้านล้านโมเลกุลทั่วโลกเหมือนค้นหาจิ๊กซอว์ 1 ชิ้นในพันชิ้น ทำให้ยากต่อการค้นหายาที่เหมาะสมในเวลาอันสั้น

          ปัญหาตรงนี้สามารถแก้ได้โดยนำปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยโดยอาศัยการทดลองจำลอง (Virtual Experiment) ด้วยเทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล (Molecular Dynamic Simulation) เพื่อหาโมเลกุลของยาหรือยาแผนปัจจุบันที่มีอยู่ในท้องตลาด มาทำปฏิกิริยากับส่วนโครงสร้างภายในของตำแหน่งเกิดปฏิกิริยาของเชื้อโควิด ทำให้สามารถนำยาที่ผลิตอยู่แล้ว หรือผลิตยาจากโมเลกุลเล็กในรูปแบบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการต้านโควิด

          ทางสถาบันซินโครตรอนแห่งสหราชอาณาจักร (Diamond Light Source, the UK) ร่วมมือกับบริษัทยาสตาร์ทอัพจากอ็อกฟอร์ดใช้ AI การค้นหายาต้านไวรัสที่มีอยู่ในตลาดกว่า 15,000 ตัว ก่อนที่จะนำมาใช้ในการทดลองกับผู้ป่วยเชิงคลินิก และสถาบันฯ ยังร่วมมือกับ PostEra เครือข่ายนักวิจัยนานาชาติทั่วโลกร่วมมือใช้ AI ในการค้นหาความเป็นไปได้ใช้โมเลกุลของยาที่สร้างขึ้น เพื่อส่งข้อมูลให้สถาบันซินโครตรอนสร้างอนุพันธ์ของยาและศึกษาการเกิดปฏิกิริยายาของโมเลกุลกับผลึกโปรตีนของเชื้อโควิด

          นอกจากนี้สถาบันซินโครตรอนของสหรัฐอเมริกา (National Synchrotron Light Source - II: NSLS-II) ได้ใช้ AI จากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ ในการค้นหาโมเลกุลยาจากฐานข้อมูลนับล้านโมเลกุล ที่อาจสามารถยับยั้งตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาของโควิด-19 ที่มีถึง 60 ตำแหน่ง

          การดำเนินการค้นหายาและวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกช่วยกันค้นหาวัคซีนและยาต้านโควิด-19 และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยติดโควิดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่พวกเราก็สามารถให้ความร่วมมือในการควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว ด้วยการสร้างระยะห่างอย่างเหมาะสม ทำความสะอาดมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากเป็นประจำ จะช่วยทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้

 

**************************************
เรียบเรียง : ดร.จักริ์รดา อัตตรัถยา

แหล่งอ้างอิง
https://www.diamond.ac.uk/Home/News/LatestNews/2020/31-03-2020.html

https://www.diamond.ac.uk/Home/News/LatestNews/2020/07-04-2020.html

https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=117162

 

ความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19       องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า        เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ว...

  Sam Mohiddin นายแพทย์โรคหัวใจซึ่งเป็นผู้นำการวิจัย รวบรวมหลักฐานผลการสแกน MRI ตำแหน่งหัวใจของผู้ป่วยโควิด-19 อาการระดับกลางหรือรุนแรง รวมทั้งของตัวเองและพยายามหาคำตอบว่า “ในบรรดาผู้ป่วยโค...

        ขณะนี้การใช้ยาไฮโดรซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ซึ่งยานี้เป็นส่วนประกอบหลักในยาต้านมาลาเรีย จึงนำใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและยารักษาสำหรับผู้ป่วย...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวความคืบหน้างานวิจัยยา-วัคซีน

ซินโครตรอนกับโควิด-19

           อนุภาคไขมันขนาดนาโน ตัวนำส่งขนาดจิ๋ว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนชนิด mRNA           จากรายงานประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทดลองทางคลินิกทำให้องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัค...

            จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์ได้นั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของตัวโปรตีนจากไวรัสด...

          นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน (Gottingen University) ได้พัฒนาเทคนิคการใช้แสงซินโครตรอนดูภาพสามมิติของเนื้อเยื่อปอดติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19              นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเกิท...

อ่านเพิ่มเติม: ซินโครตรอนกับโควิด-19

ข่าวสาร

งานวิจัยนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ชั้นสูงมาพัฒนาและยกระดับสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นหน้ากากทางการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติ ...

ประมาณหกเดือนที่แล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานจากทางการสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ามีโรคปอดติดเชื้อระบาดในหวู่ฮั่น ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคนั้นมาจากสัตว์และติดต่อสู่คนได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ว่านักไวรัสวิทยาเคยมีการเตือนมานานแล้วว่าเชื้อ coronaviruses จากค้างคาวในจีนสามารถทำให้เกิด...

บริษัท i3 Biomedical Inc., ประเทศแคนาดา ผลิตหน้ากากอนามัยแบบใหม่ที่ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ได้สำเร็จ โดยตั้งชื่อว่า “TrioMed Active mask” ซึ่งที่ผิวด้านนอกของหน้ากากสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ภายในไม่กี่นาที ทางบริษัทใช้เวลาและเงินหลายล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน้ากากอนามัยนี้  โดยหน้ากากอนามัยแบบใหม่ดั...

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

01

Go to top