ใครจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน โควิด-19
      องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเพื่อจัดลำความสำคัญของคนที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพ และคนที่ทำงานแนวหน้า
       เรายังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร วัคซีนป้องกันโควิด-19 จะสำเร็จและอนุญาตให้ใช้ได้ อาจเป็นสัปดาห์ หรืออีกหลายเดือน แม้ว่าทางผู้ผลิตจะพยายามเพิ่มการผลิตวัคซีน แต่ในช่วงแรกจะขาดตลาด ไม่เพียงพอต่อทุกคน ในขณะที่การระบาดของโรคยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคนที่ทำงานในโรงพยาบาล คนสูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจำตัว ใครควรที่จะได้รับวัคซีนก่อนหรือหลัง
        ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) และ National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับจัดสรรวัคซีน และการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มคนต่างๆ ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตอนนี้ระบุถึงกลุ่มคนที่มีสิทธ์ควรเข้าถึงวัคซีนเป็นลำดับแรก แต่คำแนะนำของ NASEM มีการจัดลำดับความสำคัญว่าใครควรได้วัคซีนก่อนเป็นลำดับขั้น
NASEM เสนอแผนการจัดสรรวัคซีนแก่ผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 5 เฟส คือ
       1. เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และผู้ที่อยู่แนวหน้า (5%)
       2. คนที่มีโรคประจำตัวทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตประชากรหนาแน่น (10%)
       3. พนักงานบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ (30-35%)
       4. เด็ก ผู้ใหญ่ และพนักงานบริการที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสัมผัส (40-45%)
       5. คนอื่นๆ ที่เหลือ (5-15%)
*เฟสที่ 1 และ 2 อาจทำควบคู่กัน เปอร์เซนต์คือ เปอร์เซนต์ของประชากรในสหรัฐที่จะได้รับวัคซีน ที่มา NASEM
  ในหลายประเทศมีแผนการสำหรับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการจัดการกับไข้หวัดใหญ่มากกว่า โดยทั่วไปให้ความสำคัญกับเด็ก และคนที่ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามสำหรับวัคซีน โควิด-19 ที่ส่วนมากไม่ได้ทดสอบในกลุ่มคนที่ตั้งครรภ์ และโควิด-19 มีความรุนแรงในเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทาง NASEM จึงแนะนำให้เด็กฉีดวัคซีนในช่วงสุดท้ายของแผน
*************************************************************
ที่มา
ผู้แปล: ดร.รัตนา เจริญวัฒนาเสถียร
Go to top