โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการป่วยไม่รุนแรงหรือรุนแรงปานกลาง ซึ่งจะหายเองได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

                  อาการทั่วไปมีดังนี้

                           • มีไข้

                           • ไอแห้ง

                           • อ่อนเพลีย

                  อาการที่พบไม่บ่อยนักมีดังนี้

                           • ปวดเมื่อยเนื้อตัว

                           • เจ็บคอ

                           • ท้องเสีย

                           • ตาแดง

                           • ปวดศีรษะ

                           • สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

                           • ผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

                  อาการรุนแรงมีดังนี้

                           • หายใจลำบากหรือหายใจถี่

                           • เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก

                           • สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

         โปรดพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีหากมีอาการรุนแรง และติดต่อก่อนที่จะไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาล

         ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงและไม่มีอาการแทรกซ้อนควรรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

         โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจแสดงอาการหลังจากติดเชื้อ 14 วัน

Go to top