ปกป้องตนเองและคนรอบตัวโดยการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

          วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

              • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์         

              • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

              • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

              • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

              • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อไม่สบาย

              • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ ติดต่อล่วงหน้า

              • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

          หลีกเลี่ยงการไปสถานพยาบาลเพื่อให้บุคลากรในระบบสาธารณสุขปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปกป้องคุณ รวมถึงคนอื่นๆ

Go to top