ปัจจุบันยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19

 

         การรักษายังอยู่ภายใต้การตรวจสอบและจะได้รับการทดสอบในการวิจัยทางคลินิก

 

         หากมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ โปรดแยกกักกันตัวเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือสายด่วนข้อมูลโควิด-19 เพื่อขอคำแนะนำ

 

         โปรดไปพบแพทย์หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โดยติดต่อล่วงหน้า

Go to top