PyCovid FR00edited

 

          ในวันนี้ (10 ส.ค. 63) นครปารีสจะมีการใช้กฏหมายบังคับให้บุคคลที่อายุ 11 ขึ้นไป สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่กำหนด ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีระยะเวลาบังคับ 1 เดือน (1) หลังจากที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เริ่มใช้กฎหมายการบังคับสวมหน้ากากในที่สาธารณะแบบปิดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีสิทธิถูกปรับถึง 135 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) ทั้งนี้เป็นมาตรการควบคุมไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกเป็นครั้งที่สอง (2) หลังจากสัญญาณการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (SAR CoV-2)  ปรากฏขึ้น ทั้งที่แต่เดิมในช่วงต้นของการแพร่ระบาดนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการสวมหน้ากากอนามัย และเรียกร้องให้มีการใช้หน้ากากอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น 

PyCovid FR01

 

          เมื่อเราใช้โปรแกรม PyCovid วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในฝรั่งเศส โดยแสดงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้หายป่วย ในภาพที่ 2 พบว่า หลังจากมีรายงานพบการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งแรกในโลก ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (3) ประเทศฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อรายแรกในช่วงกลางเดือนมีนาคม  2563 และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมถึงกว่า 200,000 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิตสูงถึง 30,201 คน และมีผู้หายจากโรคโควิดแล้วถึง 82,000 คน (4)

 

PyCovid FR02

 

          เมื่อเราวิเคราะห์กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต่อประชากรต่อระยะเวลาพบว่า กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ และมียอดแหลม (spike) ปรากฏขึ้นเป็นระยะ อันแสดงให้เห็นว่ามีการพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมากเป็นครั้งคราว แต่ทางการก็ยังสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ นอกจากนี้ กราฟยังมีความกว้างไม่มากนักซึ่งบอกถึงลักษณะการระบาดที่ควบคุมได้ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อค่อย ๆ ลดลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังภาพที่ 3 รัฐบาลฝรั่งเศสจึงผ่อนคลายมาตรการล้อกดาวน์ และเมื่อทำล้อกนอร์มัลฟิตติ้ง (Log normal fitting) ของข้อมูลนี้ พบว่าการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นสูงสุดภายใน 77 วัน (Mean) หลังจากการระบาดได้เริ่มต้นขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 4  เราจะเห็นได้ว่าระบบสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสสามารถควบคุมโรคได้ในช่วงระยะเวลา 50 วัน นับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศครั้งแรก และด้วยสัญญาณฐานคลื่นการระบาดระลอกที่สองที่กำลังเริ่มก่อตัว รัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

 

PyCovid FR03PyCovid FR04

 

          ท่ามกลางการประกาศเตือนชาวฝรั่งเศสให้ระวังคลื่นความร้อนสูงที่กำลังปกคลุมฝรั่งเศสในช่วงหน้าร้อนนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลื่นการระบาดลูกที่สองที่กำลังสร้างฐานจะค่อย ๆ ลดระดับลงและอยู่ในการควบคุมในที่สุด

 

 

บทความโดย ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์

 

แหล่งข้อมูล

(1) https://www.paris.fr/pages/le-port-du-masque-obligatoire-dans-certains-espaces-publics-parisiens-8161

(2) https://www.bbc.com/news/world-europe-53471497

(3) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ind_world.php

(4) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200809-covid-19-sitrep-202.pdf?sfvrsn=2c7459f6_2

 

 

Go to top