โปรแกรมสามารถดึงข้อมูลโควิด19 ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เนต และแสดงกราฟของข้อมูลชนิดต่างๆ ของประเทศต่างๆ เช่นจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้หายป่วย จำนวนการตรวจเชื้อ รวมทั้งสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อัตราการเสียชีวิตของประเทศต่างๆ จากเชื้อโควิด19 และสามารถทำฟิตติ้งของข้อมูล เพื่อประมาณการระยะเวลาการระบาดของเชื้อในประเทศต่างๆ ได้

ตัวอย่างการใช้โปรแกรม

1

 

2

 

อัตราการเสียชีวิตของประเทศต่างๆ เทียบกับของทั้งโลก จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด19 ต่ำเช่นเดียวกับประเทศที่มีการตื่นตัวและมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เช่นนิวซีแลนด์ เยอรมนี ในขณะที่บางประเทศในยุโรปที่ไม่มีมาตรการเข้มงวด อยู่ในกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง

 

3

4

 

จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันต่อประชากรหนึ่งล้านคนในกลุ่มอาเซียน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทำฟิตติ้งของข้อมูล จะเห็นว่าประเทศไทย เวียดนาม มีกราฟเป็นระฆังคว่ำ และมีความกว้างของกราฟน้อย (เช่นเดียวกับบรูไน กัมพูชาและลาว) ซึ่งบอกถึงลักษณะการระบาดที่ควบคุมได้และกำลังจะหมดไป ส่วนมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เริ่มเป็นระคังคว่ำ แต่ยังไม่ถึงช่วงท้าย ในขณะที่อินโดนีเซียยังอยู่ในช่วงขาขึ้นและการระบาดยังไม่ถึงจุดสูงสุด

 

โปรแกรม pycovid.exe เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (64บิต) ผู้สนใจใช้โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ได้ฟรีจากลิงค์ด้านล่าง (โปรแกรมมีฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

โปรแกรมถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาไพธอน ผู้สนใจพัฒนาโปรแกรม สามารถติดต่อขอตัว source code (Python script) ได้ฟรีเช่นกัน จากผู้เขียน ดร.ศุภกร รักใหม่ ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top