แนวโน้มการเดินทางไปร้านค้า ร้านกาแฟ และสถานที่หย่อนใจ ลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย เพียง 7% ใกล้เคียงกับการเดินทางไปทำงานที่ลดลงเพียง 5% อาจเป็นไปได้ว่าผู้คนเริ่มกลับไปทำงานตามปกติในหลายๆที่แล้ว

          แนวโน้มการเดินทางไปยังสถานที่อย่างเช่น อุทยานแห่งชาติ ชายหาดสาธารณะ ท่าจอด เรือท่องเทียว สวนสาธารณะ และตลาดนัด ยังลดลงจากเดิมถึง 18%

          การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดยังคงลดลงถึง 30% เป็นไปได้ที่คนไทยยังมีความระมัดระวังในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนี้อยู่ รวมถึงนโยบายการเดินรถโดยสาร ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

Newnormal01    Newnormal02

 

Ref: https://www.google.com/covid19/mobility/

Go to top